حامیان تلویزیون

با توجه به جایگاه بسیار معتبری که مجموعه TM TV در بین متقاضیان مهاجرت فارسی زبان پیدا کرده، این مجموعه اقدام به پایه گذاری سیستمهای کنترل کیفی نموده که طی آن نسبت به بررسی سوابق و معتبر بودن کلیه شرکتهایی که متقاضی شرکت در برنامه های تلویزیون و یا سمینارهای مجموعه به عنوان حامی می باشند می نماید. اگر چه باید توجه کرد که حضور یک شرکت در یک مقطع زمانی در تلویزیون به معنای تأئید آن مجموعه پس از پایان همکاری مقطعی با مجموعه و به صورت مادام العمر نمی باشد. در هر زمان، اگر علاقه مند هستید نظر مجموعه را در خصوص یکی از شرکتهایی که آگهی های آنها از تلویزیون پخش شده و یا در یکی از سمینارهای مجموعه حضور داشته اند بدانید می توانید با ایمیل info@tmlive.tv مکاتبه نمایید.

اگر علاقه مند هستید به عنوان حامی در یکی از برنامه های تلویزیونی و یا در یکی از سمینارهای پیش رو شرکت نمایید می توانید با تکمیل فرم زیر با ما تماس حاصل نمایید: